Samspillet mellom teknologi og helse i Narvik

Roald Linaker, styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge

Roald Linaker, styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge Foto:

Av

Foruten å være alpinby og teknologiby, har Narvik nå mulighet for å ta en posisjon som en moderne helseby i nord.

DEL

LeserbrevMed Helse Nords ja til bygging av nytt sykehus, åpner mulighetene seg for en storstilt satsing på helse- og teknologi i et tett samspill mellom offentlige og private aktører i Narvik.

Flytting av sykehuset fra Sykehushaugen til Furumoen skaper nærhet til teknologibyen, og de private teknologibaserte bedriftene i byen. Dette kan gi grobunn for offentlige og private utviklingsprosjekter som kan komme både pasienter og næringsliv til gode.

Strategisk satsing for UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vil forsøke å legge til rette for en slik utvikling gjennom å være åpen for innovasjons- og forbedringsprosjekter. Dette er en viktig strategisk satsing som UNN mener kan bidra til å styrke rekruttering og sikre stabil arbeidskraft gjennom utvikling av næringsliv og samfunnet omkring våre sykehus.

Fremtidens helsetjeneste vil fortsatt kreve varme hender fra helsepersonell. Tjenesten vil i tillegg stille høyere krav til kvalitet, og helsetjenesten blir mer sammensatt og krevende å levere i en befolkning som er i endring med hensyn til alderssammensetning og sykdomsutvikling.

Mer samarbeid

Ny teknologi og økt pasientmedvirkning vil gi en spesialisthelsetjeneste som er fremtidsrettet og moderne, og kan gi større opplevd nytte for pasientene. I nye lokaler vil UNN legge til rette for økt samarbeid med universitetet knyttet til teknologi- og helsetjenesteutvikling, utdanning og forskning.

Flyttingen av sykehuset legger også til rette for å samle spesialisthelsetjenesten og det kommunale helsetilbudet på ett sted. Narvik kommune har bidratt i planleggingen av sykehuset, og samtidig planlagt sitt eget helsehus vegg i vegg med det nye sykehuset. Det er lagt opp til felles bruk av arealer og felles drift av enkelte pasienttilbud.

Samlokalisering sykehus og helsehus

Den fysiske og organisatoriske nærhet ved denne samlokaliseringen, vil bidra til å gi pasientene en helhetlig opplevelse av den offentlige helsetjenesten. Den felles forståelse som er oppnådd gjennom gjensidig å delta i hverandres planleggingsprosesser kan gi grobunn for ytterligere forbedret samarbeid i fremtiden.

Gjennom felles forankring og forståelse av utfordringsbildet i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, kan vi stå sterkere i møtet med fremtidens oppgaver og den teknologiutvikling som kreves for å sikre befolkningen i regionen en moderne helsetjeneste i teknologi- og helsebyen Narvik.

Ønsker parallell utbygging

Universitetssykehuset Nord-Norge har et sterkt ønske om at de to byggeprosjektene nye Narvik sykehus og Helsehuset i Narvik kan bygges og utvikles i et parallelt løp. Da kan befolkningen i Narvikregionen få nytte av et tett og godt samarbeid mellom kommunen og UNN så snart som mulig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags