Samstilling av skolestruktur og budsjettforslag – hvor ble det av gevinsten?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Utdrag punktvis på rådmannens saksfremlegg i skolestruktursaken sett sammen med rådmannens budsjettforslag.

 • For de elevene som reiser lengst antar vi at de ender opp med reisetid på mellom 40 og 60 minutter. Dette anses også forsvarlig for ungdomsskoleelever, men nærmer seg grensen for hva som er forsvarlig. En forutsetning for disse vurderingene er at fylkeskommunen setter opp hensiktsmessige bussruter slik at ventetiden for elevene ikke blir uforholdsmessig lang.
  Kommentar: Dersom fylkeskommunen ikke setter opp hensiktsmessige ruter vil det bli en uforsvarlig reisevei for de elevene som ikke bor i sentrale strøk. Har politikere skaffet seg en garanti fra fylkeskommunen før de vedtar?
 • I denne saken kommer nærskoleprinsippet til vurdering knyttet til flytting av Ankenes og Bjerkvik til Narvik ungdomsskole. Ved vedtak i kommunestyret om nedleggelse av ungdomstrinn ved de to skolene, med påfølgende vedtak om stenging/rivning, vil Narvik ungdomsskole være nærskole for disse elevene.
  Kommentar: De konkrete besparelsene er knyttet til stenging/rivning. Problemet ligger i at alle klasserom på Bjerkvik skole er knyttet sammen med bassenget gjennom ventilasjonsanlegget. Altså vil rivning av ungdomsskolebygget eller stenging av bassenget medføre at alle klasserom blir iskalde. I budsjettforslaget kommer det frem forslag om å flytte ungdomsskolen og legge ned svømmehallen i Bjerkvik.

Ser man skolestruktursaken sammen med budsjett forslaget er det en del «hull»

I budsjettforslaget ligger det ingen penger til:
– Rivning av ungdomsskolen, for å få reel innsparing i driftsutgifter
– Ombygging av ventilasjon dersom man stenger bassenget eller river ungdomsskolen
– Busspenger for ungdomsskole elever
– Busspenger for barneskolen ved svømmeundervisning
– Erverv av tomten barneskolen ligger på i dag, det er en utgift som vil komme, enten man liker det eller ikke.
– Eller bevilgningen til det nye oppvekstsenteret i Bjerkvik

For at man skal ha reel gevinst av flyttingen for ungdomsskole elvene i Bjerkvik, må bygget rives for å fjerne driftsutgifter og samtidig som det utløser utgifter til ombygging av ventilasjonssystemet. En utgift som også utløses dersom man vedtar bassengstenging.
Man sitter da igjen med en innsparing på personalkostnadene, forutsatt at alle blir oppsagt. For å sette det litt på spissen, vil et direktevedtak slik forslaget ligger på bordet, resultere i at barneskoleelevene bli sittende i iskalde klasserom på okkupert tomt. Er det dette politikere ønsker som skolehverdag for elevene i Bjerkvik? Hvor ble det av hensikten, med å flytte ungdomsskole elevene?

 • En flytting av ungdomsskolen ved Ankenes og Bjerkvik fremstår som det økonomisk sett klart beste alternativet. Det vil gi kostnadsbesparelser over tid som kan gi rom for nødvendige investeringer i oppgradering og nybygg ved andre skoler. Det vil gi økte kostnader til skyss i forhold til dagens situasjon, men samtidig medføre innsparing knyttet til pedagogisk personell og bygningsdrift ved Ankenes og Bjerkvik. Konkret vil innsparingene forsvare blant annet bygging av nytt oppvekstsenter med 1–7 skole og barnehage i Bjerkvik.
  Kommentar: Det kommer frem at det vil ta tid før man ser en kostnadsbesparelse. Som gir rom for oppgradering og nybygg på ANDRE skoler. Hvor lenge skal Bjerkvik vente på et nytt skolebygg for de minste? Og dersom man gjør vedtak som innbefatte ventilasjonsanlegget, hvor lenge skal de minste barna fryse i Bjerkvik, før disse pengene ligger på bordet?
 • Bjerkvik barne- og ungdomsskole:
  Rådmannen understreker at denne satsingen (oppvekstsenter) neppe er mulig dersom en ikke benytter muligheten til og areal å effektivisere både ved denne skolen og andre skoler.

  Kommentar:
  For at Bjerkvik skal kunne få et nytt oppvekstsenter er man altså avhengig av at kommunen lykkes i areal effektivisering på alle de andre skolene, i tillegg til på egen skole. Det virker underlig at man legger opp til ombygging på gammelt bygg samtidig som det ligger i kortene å bygge nytt.
  Hvor lagt frem i tid vil det ta før Bjerkvik ser på sitt nye oppvekstsenter?

Ref. rådmannens budsjettforslag

 • Vi foreslår her i 2021 at alle som velger å flytte til Narvik får gratis barnehage og SFO i 6 måneder, samt årskort i Narvikfjellet.

Kommentar: Dette forslaget må sees kun opp mot stimulering av boligfeltet i Narvikfjellet. Det virker noe råflott, kanskje også uetisk ut fra barnets beste prinsippet, at kommunen stiller seg som inntektsgarantist for Narvikfjellet samtidig som man vedtar en alvorlig inngripende i ungdommers hverdagsliv, på grensen til forsvarlig pendlervei. I tillegg gir man fra seg inntekter i samme sektor.

Jeg ber politikere om å stille seg spørsmålet:
Hva er den reelle kostnadsbesparelsen på å flytte ungdomsskoleelevene fra Bjerkvik og legge ned bassenget, egentlig, sett i lyset av at skolebygg ikke har et prekært behov for utbedring?

Bjerkvik trenger en vaktmester med eierskap til bygget og kompetanse på ventilasjonsanlegget, så klare vi oss fint.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken