LKAB meldte om at det nye funnet i Kiruna er det største av sitt slag i Europa.

Det nye feltet er også rik på sjeldne jordmineraler. Dette er mineraler som brukes i alt fra batterier i elbiler og vindmøller, og er et ekstremt viktig materiale i moderne teknologi.

Nå sier flere norske geologer til media at påstandene til LKAB er overdrevet.

Det var NRK som først omtalte saken.

Funnene i det nye Per Geijer-feltet skal være på størrelse med de nåværende gruvene i Kiruna. Det skal være snakk om 500 millioner tonn jernmalm, med syvgangen så høyt fosfornivå som i de eksisterende gruvene.

Regiongeolog Vestfold og Telemark og Norges Geologiske undersøkelser (NGU), Henrik Schiellerup, sier til NRK at svenskene har forhastet seg litt med å gi ut nyheten og at det er en stund til det kan sies med sikkerhet hvor stort det er.

– Lenger ned i pressemeldingen tar LKAB et forbehold. De omtaler Per Geijer-feltet som den største av sitt slag. Altså jernmalm med mineralet apatitt, der apatitten inneholder de sjeldne metallene, sier Schiellerup, til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Større i Norge

Da Fremover i forrige uke snakket med kommunikasjonsdirektør i LKAB, Niklas Johansson, var han forsiktig med å si noe om funnet.

– Det er for tidlig å kunne si hvilken betydning denne forekomsten vil ha, fordi en eventuell oppstart av gruvedrift i de nye funnene ligger så langt frem i tid at det ikke er mulig å si noe konkret om det i dag, sa Johansson.

Når det kommer til sjeldnes jordartsmetaller, er det norske Fen-feltet i Telemark opptil 40 ganger større, ifølge regiongeolog Sven Dahlgren i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– De tar definitivt hardt i. Fensfeltet i Nome kommune i Telemark er utvilsomt en langt større REE-forekomst enn Per Geijer, sier Dahlgren til NRK.

Per Geijer-feltet i Kiruna og Fensfeltet i Telemark er to forskjellige geologiske forekomster, og feltet i Norge inneholder ikke jernmalm. Det skal likevel dreie seg om jordartsmineraler på 4,9 millioner tonn i det norske feltet.

LKAB sier til rikskringkasteren at de ikke har sammenlignet Per Geijer-feltet mot andre funn av jordartsmineraler i Europa.

– Vi har benyttet sammenstillinger av forekomster fra analyseselskapet Roskill. Her er ikke Fensfeltet oppført som en rapportert forekomst. Kanskje det er litt å sammenligne forskjellige ting, sier pressesjef i LKAB Anders Lindberg til NRK.