Fredag 11. juni åpnet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen innovasjonsarenaen ICE worx Setermoen.

Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om å teste og utvikle ny teknologi som kan styrke forsvarsevnen i nordområdene.

Kinderegg

– Å styrke Forsvarets innovasjonsevne ved å etablere en slik innovasjonsarena vil bidra til å styrke norsk sikkerhet og beredskap. Samtidig kan arenaen bidra til nærings- og kompetanseutvikling i nord. Dette kan bli et forsvars-, nærings- og distriktspolitisk kinderegg, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Norge og Nato trenger teknologi og løsninger som fungerer i operasjoner i et arktisk klima. Dette må utvikles og testes der Forsvaret trener og øver til daglig, understreker forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som er glad for at dette er etablert.

– Så gjenstår det å se om jeg blir imponert, sier Kristoffersen til Fremovers journalist Ragnar Bøifot på Bardufoss flystasjon.

Tester jammesikker drone

Løsningen ble demonstrert under åpningsarrangementet på Bardufoss fredag.

– Norge har flere konkurransefortrinn som gjør oss godt rustet til å utvikle innovative løsninger og ny teknologi for anvendelser i Arktis, mener Espen Skjelland, konstituert administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Vi har sterke miljøer innenfor militær teknologi- og industriutvikling. Det foregår også en rivende utvikling innen romvirksomhet i nord, der synergiene mellom sivile og militære anvendelser er store.

Under åpningen viste FFI-forskere frem «Nevron» - et system som automatisk oppdager ukjente skip eller avvikende aktivitet i norske havområder ved å kombinere radarbilder av havoverflaten med skipsdata fra norske mikrosatellitter.