Torsdag fra klokken 18.30 leder journalist Amund Trellevik arrangementet «Det allierte forsvarsperspektiv i nord – før og nå» ved biblioteket i Narvik. Med seg har han brigader og nestkommanderende i Hæren Frode Ommundsen, stortingsrepresentant for Høyre Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Mona Nilsen, professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet Stian Bones og produsent for filmen «Kampen om Narvik» Tom Vidar Karlsen til en samtale.

Arrangementet, som gjennomføres med støtte fra Narvik havn, Nordland fylkeskommune og Forsvarsdepartementet sendes direkte på fremover.no.

I løpet av en og en halv time vil seerne få svar på følgende spørsmål listet opp av arrangøren, Utsyn – Forum for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk:

  • Hvilke linjer kan vi trekke fra andre verdenskrig til i dag?
  • Hvordan påvirker krigen i Ukraina situasjonsbildet i Norge?
  • Hvordan oppleves det sammensatte trusselbildet i våre områder?
  • Hvordan er vår evne til å ta imot allierte forsterkninger?
  • Hva er de største utfordringene fremover, og hvordan skal vi møte disse?
  • Hvor ligger det muligheter for økt alliert samarbeid?