For godt over 40 år siden ble mitt østerrikske erstattet med norsk statsborger. Omtrent på samme tidspunkt forlot Østerrike sammen med våre naboland EFTA for å delta i det europeiske samarbeid der 27 land samles, diskuterer og utformer fremtidens Europa.

Norge sitter ikke rundt bordet - og jeg spørrer meg selv er dette - selvråderetten - ?

Jeg møter fremdeles mine skolelaboratoriet fra kullet i Goethe Realschule I Wien. Når europeisk politikk didkuteres så fremkommer positive som negative kommentarer - men å forlate EU er et ikke-tema for skolekompissene. Tvert om, det er jeg som blir svar skyldig, når betydningen av selvråderett skal forklares. Østerrike ligger midt i Europa og deres forståelse av selvråderett er å være med på å utforme morgendagens Europa der landet vårt må ta innover seg foretatte beslutninger.

Dagens politiske verdenskart består av de store landene Kina, Russland, USA og EU

Norge har nå utprøvd sin solo, men nå er tiden inne å bruke selvråderetten ved å være med å utforme Europa. Klima er den første store oppgaven for det europeiske fellesskap.