Sendte ut brev om eiendomsskatt til hytteeiere i Narvik. Det var bare ett problem

– Vi har lagt oss flate og beklaget.