Willfred Nordlund, stortingsrepresentant fra Nordland Fylke. Det er ikke ofte jeg tar pennen fatt, men etter ditt leserinnlegg i Lofotposten og øvrige aviser i Nordland føler jeg for å gi deg litt kunnskap fra den virkelige verden.

Jeg har vært lokalpolitikker siden 1999 og har erfaring med hvordan statsbudsjetter påvirker kommuneøkonomien. Min fasit er at det ikke er de store forskjeller uansett hvem som sitter med makten, og det kommer neppe til å bli det, med en regjering utgått av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det kan imidlertid nevnes at det er færre kommuner på Robek-listen i dag enn da de rødgrønne regjerte.

Det vil alltid være jammerkor fra kommunene om at det ikke er nok penger. Selvfølgelig er det ikke nok penger. Uansett hvor mye penger SP vil gi kommunen, så ville det aldri være nok.

Når du i ditt leserinnlegg gir inntrykk av å ikke ha kunnskap om hvordan inntektssystemet for kommunene er skrudd sammen, skal jeg gi deg et lite kurs.

Inntektssystemet for kommunene (penger fra staten til kommunene) er det tverrpolitisk enighet om, og det forundrer meg at du påstår at små og mellomstore kommuner ikke blir hensyntatt i inntektssystemet. Dette er feil, og jeg håper at din påstand blir sjekket av Faktisk.no

Rammefinansiering er viktig for lokaldemokratiet, og fremmer effektivitet ved at det gir kommunene handlingsrom til å prioritere ressursbruk i tråd med lokale forhold og behov. Inntektene består av skatt og rammetilskudd, og andelen frie inntekter disponeres fritt av kommunene uten andre bindinger fra staten enn gjeldende lover og regler.

En sentral del av inntektssystemet er utjevning av forskjeller mellom kommunene, som gir kommunene økonomiske forutsetninger for å tilby et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Utjevning ut fra definerte kriterier sørger for at en del av rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive, til kommuner som er dyrere å drive.

Eksempler på kriterier er f.eks. antall barn i skolepliktig alder, antall eldre, bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen.

Størsteparten av kommunenes rammetilskudd fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger. Slik jeg forstår deg mener du at dette er feil. Hvorfor mener du at små kommuner som f.eks. Flakstad og Moskenes skal behold sine inntekter når de mister innbyggere, når det er behov for inntekter i kommuner som Vestvågøy og Vågan, som har økning i antall innbygger?

Skal konsekvensen av Senterpartiets politikk være at Vågan og Vestvågøy får mindre penger, fordi noen små skal få mer? Konsekvensen av Senterpartiets politikk for Vågan og Vestvågøy er at vi ikke får de pengene vi trenger for å levere velferdstjenester til våre innbyggere.

Inntektssystemets utjevning mellom kommunene sørger jo for at Flakstad og Moskenes kan tilby et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Eller Willfred Nordlund, kanskje kommuner med et innbyggertall på 1200 innbyggere, er blitt for små for å kunne levere likeverdig tjenestetilbud?