Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Rettferdig fordeling, små forskjeller, gode levekår og sosial tillit henger tett sammen. Senterpartiet skal jobbe for utjamning mellom samfunnsgrupper, mellom landsdeler og mellom rike og fattige land. Skal klimapolitikken ha bred oppslutning og legitimitet må hele befolkningen ta del i omstillingen og være trygg på at dette går riktig vei. Vi må forene klimatiltak, verdiskapning og rettferdighet. For å oppnå rettferdig fordeling trenger vi et levende folkestyre og en tydelig desentralisering av makt, kapital og bosetting. En sunn balanse mellom offentlig og privat eierskap har gjort Norge til et høyproduktivt land med gode offentlige tjenester. Senterpartiet vil utvikle den norske velferdsmodellen, styrke den private eiendomsretten og løfte fram folkestyret og blandingsøkonomien som det beste alternativet til markedsliberalisme.

Dette er og har vært grunnmuren i Senterpartiet sin politikk. Dermed står vi støtt uavhengig av hvordan vinden blåser i det politiske landskapet. Det merkes i det politiske ordskiftet at tilsynelatende alle partier fra venstre til høyre har invitert Senterpartiet til samarbeid, og nærmet seg “originalen” på flere områder. Eksempler er distriktspolitikk, beredskap, politi, helse, jernbane og fiskerier. Arbeiderpartiet har som motto: “Velferdstjenester nært der folk bor.” Statsminister Erna Solberg i sin blogg av 15. desember 2019 brukte som overskrift: “Tjenester der folk bor.” Senterpartiet har hatt originalen i alle år: “NÆR FOLK I HELE LANDET.” Derfor trenger vi et sterkt og tungt Senterparti etter valget.

Senterpartiet går til valg med håp om å få inn 3 stortingskandidater i Nordland, Siv Mossleth fra Salten, Willfred Nordlund fra Vesterålen og Trine Fagervik fra Helgeland. Disse kandidatene står støtt i Senterpartiets politikk og vil kjempe hardt for alle saker som berører innbyggerne I HELE NORDLAND. For kommuner som sliter beinhardt økonomisk, vil disse Senterpartikandidatene, i en stor Senterpartigruppe på Stortinget, være en garanti for en styrket kommuneøkonomi.

“Originalen” - Senterpartiet vil kjempe for: Nærskole, barnehager, politi og beredskap, forsvar, tingretter, helsetjenester, en rettferdig miljø- og klimapolitikk, jernbane og infrastruktur, desentraliserte statlige arbeidsplasser og et sunt næringsliv.