Når fylkesrådet onsdag legger fram sitt forslag til neste års budsjett, og til økonomiplan for 2021–2024, er det med midler til å starte opp det nye samlokaliserte bygget til Narvik videregående skole. Det skriver Nordland fylkeskommune på sine nettsider.

Til sammen vil de investere 1,1 milliarder kroner i skoler.

I 2022/2023 skal arbeidet med ny, samlokalisert skole i Mosjøen starte. Denne forventes å stå ferdig i 2025/2026.

– Det nye samlokaliserte bygget til Narvik VGS har en noe lengre tidshorisont for ferdigstillelse, men også for denne skolen settes de tinn midler i økonomiplanen for å starte opp arbeidet, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Les også:

Krevende tid

– Nye og tidsriktige skolebygg er viktig for elevene, lærerne og alle ansatte ved skolene våre. Vi har bygget nye skoler og fornyet skolene i hele Nordland, for å bedre kvaliteten i læringen. Det skal vi fortsette med også de neste fire årene, sier fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap).

Olsen er fylkesråd for utdanning og kompetanse, og opplyser også om at fylket etterstreber å ha et tilbud i nærheten av elevene, «så langt det lar seg gjøre». Samtidig legger hun ikke skjul på at fylket har hatt en krevende økonomisk tid.

– Nordland fylkeskommune har vært gjennom svært krevende økonomiske tider de siste seks årene. Fylkesrådet har valgt å ta ansvar og prioritert god økonomistyring. På grunn av de valgene vi har tatt, står vi nå i en situasjon der vi har en viss handlefrihet til å bygge en moderne og god videregående opplæring i fylket vårt, sier hun.

Les også:

Prioriterte skole foran fylkeshuset

Det var i fylkesrådets tertialrapport og arbeidet med økonomiplanen de neste fire årene at planene om tilbygg til fylkeshuset ble lagt på is. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) påpekte at med mye mindre å rutte med, valgte de å prioritere ny videregående skole i Narvik og Mosjøen.

Nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik (Sp) sa på sin side at de prioriterte tjenester nært folk ved å samlokalisere VGS-elevene både i Narvik og Mosjøen. Samtidig påpekte han at fylkesrådet forskyver en samlokalisering av fylkesadministrasjonen fram i tid ved å ta dette prosjektet ut av budsjettdebatten.