Gå til sidens hovedinnhold

Setter trafikksikkerhet i fokus: – Små tiltak som skal til for å forbedre sikkerheten

Kommunestyret og formannskapet i Evenes har behandlet tiltakslistene i kommunens trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhetsutvalget er glade for et enstemmig vedtak som bygger videre på utvalgets grunnarbeid.

En rekke innspill rettet mot kommunale-, fylkeskommunale- og statlige veier er nå avgitt. Det er bred spennvidde på tiltakene og trafikksikkerhetsutvalget håper at de forskjellige instansene kan se på muligheten for raske utbedringer der det er mulig.

– Det er små tiltak som skal til for å forbedre sikkerheten på flere steder. Et godt eksempel på dette er utplassering av sperresteiner ved Evenestangen. Løse masser, og steiner som allerede har rast ned utgjør en skummel trussel for biler og myke trafikanter som ferdes på området. Innspillet rettes mot Nordland fylkeskommune, som er ansvarlig for fylkesveg 7552 og 7554, skriver leder Sisilja Viksund i trafikksikkerhetsutvalget i en pressemelding.

Et annet tiltak er manglende rekkverk på bruen over Skarselva.

– Det er få meter, men utgjør mye for tryggheten for befolkningen som ferdes i området, skriver Viksund.

Et av de større tiltakene utvalget viser til er kryssløsningen ved Evenes Kirke.

– Her er flere instanser adressater, og utvalget ser frem til et bredt samarbeid med Nordland fylkeskommune som hovedaktør, for å utbedre et svært farlig område.

Kommentarer til denne saken