Det er inngått en avtale mellom Norsk Bioenergi AS, Forsvarsbygg og Avinor med kjøp av energi i 20-30 år. Leverandøren skal bygge energisentralen basert på flisfyring. Det skal leveres varme og kjøling til både Forsvaret og Avinor for lufthavna og nye Evenes flystasjon, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Avtale over 20 år

– Denne avtalen viser at vi er kommet godt i gang med de store investeringene som kommer til nye Evenes flystasjon. Det gledelige er at også Avinor er med i avtalen om å kjøpe energi fra Norsk Bioenergi AS, sier John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon i Forsvarsbygg i pressemeldingen.

Forsvarsbygg stiller til disposisjon en tomt for den nye bioenergianlegget på utsiden av gjerdet til flystasjonen. Inne på flystasjonen vil det bli lagt nødvendig infrastruktur i bakken for både varming og kjøling av Forsvarets anlegg. Bioenergianlegget skal også forsyne Avinor med energi.

Ifølge pressemeldingen har avtalen, som går over 20 år, en verdi på 226 millioner kroner inkludert moms. Avtalen har en opsjon på kjøp av energi i ytterligere 10 år.

Klimanøytralt anlegg

– I anlegget skal det produseres varmtvann som føres i rør inn til byggene til både Forsvaret og Avinor. Driften av fyringsanlegget er helautomatisk og asken og partikler fra rensing av røykgassen samles opp i lukkede beholdere. Det vil også være installert en bio-oljekjel og en elektrokjel for å sikre reservekraften til anleggene.

– Med hensyn til CO2 er anlegget klimanøytralt. Det er primært vanndamp som kommer fra pipa. Erfaringen viser at det hovedsakelig er lokale leverandører av trevirke. Det er skogens avfall som brukes til flisfyringen, skriver Forsvarsbygg i pressemeldingen.

Anleggsarbeidene vil starte med grunnarbeider i august. Det er planlagt oppstart i september neste år.