Etter folkemøtet siste onsdag:

Ble noen beroliget etter møtet - jeg ble langt fra det!

Etter folke møtet siste onsdag: - jeg kommer ikke til å avslutte min interesse for denne saken før noe konkret skjer i rasområdet!

Vi fikk beskjed om at Fylket har bevilget 35 milioner for sikringstiltak!

Radarvarslig - som ikke er operativt før neste vinter!

Hvor trygg skal vi føle oss for kommende vinter?

Når det går politikk i en sak - veit vi av erfaring - det kan gå på tiårsvis før noe konkret skjer!

At ikke geologer med de såkalte ansvarlige i kommunen og fylket skjønner alvoret i dette - er meg helt ubegripelig!

Jeg kunne ha brukt mange stygge ord her - men dem får vi holde inne med - i det lengste!

Rasområdet fremstår i dag som en kommende sklirenne - for vinterens sne og ismengde!

En oppfordring til fylkets handlingslammelse:

Dra ned til Østerrike - se og lær av hva dem gjør med store laviner hvert år!

Etter raset siste vinter kom det frem et stort isberg i toppen av raset.

Etter at sola begynte å virke i våres - ble jeg meget engstelig - og ringte Fremover

Det ble et stykke med bilde i avisen!

Hva skjedde:

Ikke mange dager etter - var jeg sekunder fra og være midt i israset som gikk!

Det sier meg mange ting - men alt kan ikke skrives og sies i det offentlige rom.

Men - en ting kan jeg si - den loddrette fjellsiden der oppe har produsert tonnevis av is i mange herrens år - og det kommer den til å fortsette med!

Jeg tør og påstå at det sikkert har gått mange ras der i mangfoldige år tidligere - men da har ismassen stoppet i snø og vegetasjonen - som nå er rensket bort!

Jeg har tidligere kommet med forslag om fangarmer i rasområdet!

I sommer fikk jeg følgende svar fra fylket:

* For at arbeidsfolk kan jobbe i rasområdet - er området så farlig - at det kommer til å ta 1 år med sikringsarbeid for arbeidsfolka!

* Og for det andre - kommer fangarmer til å bli meget dyre og vedlikeholde!

Hallo sambygdinger - ringer det en eller flere bjeller noen steder!

Her sier de rett ut - dem venter stygge ras - med hvilke følger?

Hva med sikring for ca. 800 mennesker da - ringer det fortsatt ingen bjeller!

I sommer tok jeg kontakt med Huseiernes Landsforbund - og ville melde meg inn som medlem - og det var jeg selvfølgelig velkommen til å gjøre - medlemskontingent ca. 500 i året!

Så venta jeg en ca. 14 dagers tid og tok kontakt igjen. Da ville jeg vite hvilke krav som må stilles for å få fri advokathjelp - som dem reklamerer med!

Da fikk jeg spørsmål om hvor jeg bodde - og det fikk dem selvsagt svar på.

Beisfjord - da ble det plutselig helt tyst i andre enden!

Så kom følgende ord - vi er stengt for å ta saker for private huseiere i Beisfjord!

Hallo - ringer det noen bjeller no da !!!

Naturskadeloven §20a - sier det meste - hvis man vil forstå!

Jeg har forsøkt å få veisjefen i fylket på banen - uten hell foreløbig - men jeg gir ikke opp så lett!

Han kan stilles til ansvar for sin ansvarsunnvikelse for ca. 800 mennesker!