Dette ifølge campusdirektør Åsunn Lyngedal og ordfører Rune Edvardsen. I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å innføre skolepenger for studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits.

Millionbeløp

– Det vil gjelde halvparten av studentene som tar masterutdanning ved det teknologiske fakultetet i Narvik, forteller Lyngedal.

Hvor mye det vil kan komme til å koste den enkelte har hun ikke tall for, men hun forteller at totalt er UiT fratatt fem millioner kroner som regjeringen mener den kan ta inn via skolepenger. Hun understreker at det er for hele universitetet, og ikke fordelt på de enkelte studiestedene.

– Dersom halvparten av de totalt 150 masterstudentene som vi har ved IVT-fakultetet blir borte, så truer det grunnlaget for hele utdanningen, fastslår hun.

Det handler om fagområder som elektro – som inkluderer rom- og droneteknologi – bygg, IT og industriell økonomi.

Om dette skulle falle bort, vil det få alvorlige konsekvenser for samfunnet ellers, ifølge de to:

– Den siste kandidatundersøkelsen viser at 90 prosent av disse studentene forblir i Norge etter endt utdanning, og halvparten av dem i Nord-Norge.

Jakter i hele verden

Ordfører Rune Edvardsen mener et forslag som kan rive ned en så viktig utdanning rimer dårlig når Nord-Norge samtidig jakter sivilingeniører fra hele verden for å sko seg for det grønne skiftet.

Artikkelen fortsetter under bildet

– Det gjelder i første rekke Helgeland og Narvik, påpeker han. Det handler om batterifabrikker, hydrogen og grønt stål – blant mye mer.

Når de slår alarm er det blant annet ved å vise til erfaringer fra Sverige der 80 prosent av studentene forsvant fra det ene skoleåret til det andre etter at skolepenger for studentene fra de samme områdene ble innført.

– Skal vi kunne fortsette å tilby etterspurte ingeniørutdanninger på masternivå i Nord-Norge, er den internasjonale rekrutteringen avgjørende, mener campusdirektøren som bekrefter at alarmen har gått etter at de har fått kartlagt mulige konsekvenser av budsjettforslaget.

Alvorlig

Edvardsen lover at det skal jobbes tungt politisk for å unngå at forslaget går gjennom når budsjettet vedtas senere i vinter.

– Det kan – og skal – jobbes på mange fronter. Lokalt, regionalt og sentralt, er hans budskap, og han trøster seg med at regjeringspartiene helt sikkert ikke ønsker å ødelegge for en så viktig utdanning.

Lyngedal viser til tydelige signaler fra SV om at de sier nei til et sånt forslag, og våger derfor å tro på at det blir en god løsning. Til slutt.

Men forslaget som nå ligger på bordet, er en særdeles alvorlig utfordring for Narvik og for Nord-Norge, fastslår de to.