Sjåføren fikk store problemer: – Det ble påsatt hjullås for å hindre at det kjørte videre