Sjekk huset til Helge: – Jeg vil ha det de and­re ikke har

– Det­te er nok ikke noe for den gjen­nom­snitt­li­ge nord­mann.