Ekstra skatt på kompetansearbeidsplasser, ekstra grunnrenteskatt for kraftselskaper, vingeklipping av kyst/distrikts Norges store vekstmotor oppdrettsnæringen, liten eller ingen strømstøtte til bedrifter i Sør-Norge. Regjeringen ser ut som den systematisk ønsker å redusere de næringer som går bra i Norge, mens den velvillig stiller opp med milliarder av kroner i kapital til nye satsinger som batterifabrikker, hydrogen og amoniakkproduksjon for å nevne noe. Satsinger som ikke kommer til å bli lønnsomme på mange, mange år.

For å ta grunnrenteskatten som planlegges innført for oppdrettsnæringen.

Grovfjord Mek. Verksted er en del av leverandørindustrien til oppdrettsnæringen som tradisjonelt ikke er så synlige – heller ikke i de siste ukers skattedebatt.

Vi er et verft med over 100 års historie, en historie som også har vært utfordrende. I dag er vi et selskap med rundt 250 millioner i omsetning og 130 ansatte, de fleste knyttet til vårt verft i den lille bygda Grovfjord – som har rundt 500 innbyggere.

For snart 20 år siden var GMV gjennom en konkurs. Utviklingen etterpå kan vi takke oppdrettsnæringen for. Totalt har vi levert 156 båter i denne perioden, av disse hele 136 til oppdrett. Vi har kunnet investere i kompetanse, nye produkter og effektiv produksjon, og er i dag en teknologileverandør til offshore vind, olje og gass samt oppdrett.

Vi utvikler teknologi, designer båter selv – og bygger dem. Vi leverer batterielektriske båter, og førerløse fartøy til internasjonalt ledende selskaper. Alt dette på grunn av en kapitalsterk oppdrettsnæring.

Som dere vet fra oljebransjen, er leverandørene vel så viktig som selve næringen for lokalsamfunnene langs kysten. Dette er nok dessverre et underkommunisert poeng. Kanskje er det vår og oppdrettsbransjens egen feil, at vi ikke har vært synlig nok.

Og nå er vi bekymret for framtida. Regjeringens innføring av grunnrenteskatt for oppdrett vil kraftig redusere næringens evne til innovasjon og utvikling, og redusere deres investeringer med mange milliarder pr år. Og det er leverandørindustrien som blir skadelidende. Du skal ikke være rakettforsker for å forstå at når oppdrettsnæringen skattes ekstra flere milliarder pr år så vil deres evne til å investere og kjøpe produkter og tjenester bli kraftig redusert.

Min påstand er at regjeringens hodeløse og næringsfiendtlige politikk vil føre til tap av kontrakter, permitteringer, konkurser og tap av tusenvis av arbeidsplasser i oppdrettsnæringen og leverandørindustrien. Og de aller fleste av disse ligger langs kysten, i distrikts Norge.

Dette ser vi allerede starten på. Folk blir permittert og oppsagt over en lav sko. En rammeavtale for 25 batterielektriske båter vi skulle inngå med en stor sjømataktør er blitt lagt på is. Den hadde en samlet verdi på opp mot 700 millioner kroner. Et annet fartøy på 80 millioner kroner er også satt på vent.

Leverandørindustrien i Norge vil tape sin posisjon som verdensledende, med store konsekvenser for mange lokalsamfunn langs kysten.

Jeg er dypt bekymret og frustrert over kunnskapsløse politikere som ikke klarer så se konsekvensene av den politikken de fører. Min oppfordring til regjeringen er: Ta til vettet, det er ingen skam å snu!