Malmtrafikken mellom Narvik og Kiruna kom ikke i gang tirsdag slik det var håpet.

Dette skriver Järnvägar på sine hjemmesider.

– Oppryddingsarbeidet pågår for fullt, men det har vist seg å ta lengre tid enn vi trodde, samtidig som skadene på sporet er verre enn det vi først erfarte, sier Anders Lindberg, pressesjef hos LKAB, til Järnvägar like før klokken ni onsdag.

Det var søndag ettermiddag at et malmtog sporet av like før toget ankom Narvik stasjon.

Videre sier han at de hadde håpet å få i gang trafikken på tirsdag, men at det nå ikke vil skje før sent onsdag. Sent søndag kveld ble sporet ryddet slik at gods- og persontrafikk kunne passere.

– Vi håper på å kunne kjøre malmtog med begrenset omfang i løpet av onsdagen, men det blir nok ikke normal trafikk før i slutten av uken, sier Lindberg.

Lidberg sier at det selvfølgelig er beklagelig med den innstilte malmtransporten, men at det er enda mer beklagelig at mangelen på malmvogner nå er enda større.

Det er enda uklart hvor mange vogner som ble skadet under avsporingen i Narvik søndag. I november 2021 ble cirka 20 vogner ødelagt i en avsporing mellom Sikträsk og Linälv.

– Kapasiteten på den enkeltsporede Malmbanen er så begrenset at vi i løpet av dette året her neppe klarer å ta igjen de transportene vi ikke får utført denne uken, sier Lindberg.

LKAB kjører daglig ti tog med 68 vogner med nesten 7.000 tonn jernmalm mellom Kiruna og Narvik.