I kjølvannet av beslag av Ksalol tablettene (av media også omtalt som «dødspillene») som er i omløp i nord så er det viktig at man tar realiteten inn over seg. Falske tabletter produseres, og spres ut i det illegale marked. Tabletter kjøpes av brukergrupper som er kjente, men også mer skjulte brukergrupper. Realiteten er at mange inntar rusmidler selv om man ikke vet hva det inneholder.

Det er mistanke om at de nylig beslaglagte tablettene inneholder fentanyl, et opioid som er 100 ganger sterkere enn morfin. Det blir derfor så og si umulig å vite hvordan man skal dosere, og i tablettform så er det umulig å vite hvor mye fentanyl de eventuelt inneholder.

Som nevnt over så er realiteten slik at også i fremtiden vil falske tabletter dukke opp, og mange vil komme til å ta dem. Det kan få fatale konsekvenser, slik vi kan lese i nyhetene de siste dagene, hvor 3 unge mennesker har mistet livet etter å ha inntatt tabletter man ikke kjenner innholdet av. Det er derfor svært viktig å tenke hvilke skadereduserende tiltak og informasjon som bør være tilgjengelig.

*Piller som ser ekte ut, eller er lik andre piller, kan de likevel inneholde forskjellige og andre substanser/stoffer og mengde.

*Pass på hverandre og fortell de rundt deg om du begynner å føle deg dårlig ved inntak av rusmidler.

*Aldri ta tabletter/piller eller opioider alene, ha alltid noen i nærheten.

*Selv om pillen kommer på brett og er stemplet, så er det likevel en mulighet for at den er falsk.

*Ha alltid Nalokson motgift tilgjengelig. (I Harstad kan du få nalokson gratis fra brukerutstyrs utleveringen i storgata 5, i Tromsø kan du få det gratis hos Sosialmedisinsk senter)

En utfordring med en del illegale rusmidler, som blant annet tabletter, er at de også når mer ukjente og skjulte brukergrupper som ungdom og unge voksne på fest, eller som bare vil teste eller prøve. Dette kan være eksempelvis være grunnet mangel av f.eks hasj eller annet. Et illegalt marked er ustabilt, og tilgjengeligheten er svingende. Pandemien vi er rammet av, har i flere deler av landet redusert tilgjengeligheten av for eksempel hasj.

De 3 personer som dessverre døde av overdose i Tromsø skal ikke ha tilhørt et etablert og kjent rusmiljø i Tromsø. De skjulte brukere og brukergrupper gir grunn til bekymring. Det er vanskeligere å nå disse med informasjon og skadereduserende tiltak. Terskelen for å oppsøke et hjelpetiltak er langt høyere for de personer som ikke har omfattende eller etablerte rusutfordringer. Til forskjell fra de mer etablerte og synlige rusmiljøer. Personer med kjente rusmiddelutfordringer har ofte etablert og jevnlig kontakt med hjelpeapparatet i kommunen sin. I det etablerte rusmiljø er man ofte raskere informert og mer påpasselig når man får vite at rusmidler som inneholder fentanyl eller andre stoffer som kan være giftige er i omløp. De siste årene har også Nalokson motgift blitt mer tilgjengelig, som minsker risikoen for overdose av opioider.

Uavhengig hvilken kategori en bruker tilhører, gir bruk av illegale rusmidler man ikke vet hva inneholder, risiko for fare. I verste fall fare for livet.

Testing av rusmidler er et skadereduserende tiltak. FHN-Nord ønsker en «lavterskel rus testing» med mulighet til å levere stoff til testing, uten å risikere forelegg. Dette kan bidra til å avdekke raskere når stoffer i omløp er særlig skadelige, og kan forhindre at personer inntar stoffet når innholdet blir gjort kjent. I Trondheim finnes en slik ordning, hvor overdoseteamet kan videresende rusmidler til laboratoriet på St. Olavs sykehus, og hvor svaret kommer raskt.

Den vanlige gangen er at Kripos analyserer beslag og evt innleveringer. Det kan ta uker før man får resultatene, og det kan være alvorlig sent å sende ut advarsler mot rusmidler som måtte inneholde eksempelvis fentanyl.

FHN-Nord ønsker en lignende løsning som Trondheim på nasjonalt plan, men også lokalt i nord, med en avtale mellom UNN og rustjenestene i kommunen for testing av rusmidler uten straffbare konsekvenser, selv om rusmiddelet er illegalt.

Ved å være i kontakt med helsevesenet ligger det også til rette for at nødvendig og livreddende informasjon kan gis bruker, samt faglig begrunnede frarådelser. Testing av rusmidler vil også gi hjelpeapparatet og helsevesenet informasjon raskt, og kan hurtig advare på skoler, utesteder, og andre steder hvor unge mennesker og mer skjulte brukergrupper oppholder seg.

Man skal alltid være oppmerksom og forsiktig når man inntar rusmidler, da det alltid er en risko for at innholdet ikke er kjent.

Hvis din kommune ikke har utlevering av Nalokson motgift kan du få dette på blå resept hos din fastlege. FHN-Nord oppfordrer også alle kommuner i nord til å melde seg inn i det nasjonale Nalokson prosjektet i regi av Helsedirektoratet.