(iHarstad)

Munnbind

Personer over 12 år skal benytte munnbind i taxi for sjåfør og passasjerer, ved alle kollektivreiser i Tromsø kommune, innendørs på butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder der man ikke sitter ved bord og i lokaler for kultur, konferanse og idrett og når man ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andresmitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke når man sitter ved tilvist sete under idretts, konferanse og kulturaktiviteter.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke for serveringssteder før kl. 17.00. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet og personer som opptre runder kultur arrangementer.

Påbudet gjelder ikke for personer med medisinske tilstander som vil ha unødig ulempe av å bruke munnbind.

Hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte som reiser med kollektivtransport til arbeidsstedet skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Krav til faste plasser ved serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling:

Serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol til personer med faste plasser og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kravet gjelder fra kl. 17.00 og fram til ordinær stengetid.

Antall personer som kan være til stede på et arrangement:

Det kan ikke gjennomføres arrangementer med flere personer samtidig til stede enn 100 personer på privat sammenkomst på offentlig sted. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.