Skal fjerne grensen for kjøring med snøscooter

LANG REKKE: Slik ser det ut i de merkede snøscooterløypene sør i Nordland. Dette bildet ble tatt under en arrangert tur.

LANG REKKE: Slik ser det ut i de merkede snøscooterløypene sør i Nordland. Dette bildet ble tatt under en arrangert tur. Foto:

DEL

Høyre har i lang tid jobbet for økt lokalt selvstyre for bruk av snøscooter til hytta. I høringsrunden som nylig ble gjennomført om forskriften til motorferdsel i utmark, kom det frem en rekke høringssvar som oppfordret til å fjerne 2,5 km grensen. Nå kommer regjeringen disse høringsinnspillene i møte og starter arbeidet slik at kravet til 2,5km kan fjernes. Det gleder Høyres stortingsrepresentanter i Nordland, Margunn Ebbesen og Jonny Finstad. Representantene har fulgt saken over flere år, skriver Høyre i en pressemelding

- Dette er en veldig gledelig utvikling i en sak vi har jobbet svært lenge med. Helt fra Høyre og Frp foreslo en slik oppmykning av loven i 2015, men ble nedstemt i Stortinget, så har dette vært en viktig sak for oss og Høyre.

– Når vi ser at flere har endret mening og at det er et klart flertall på Stortinget for denne endringen er det veldig bra at regjeringen allerede nå starter arbeidet, skriver Ebbesen i en kommentar.

Ebbesen sikter til representantforslaget som skal til behandling i Stortinget og hvor det er klart at det er et flertall for å fjerne grensen på 2,5km. Finstad og Ebbesen bekrefter at regjeringen ikke vil vente på vedtaket i Stortinget før man starter arbeidet med forskriftsendringen, men sender forslaget ut allerede i dag. Begge peker at det er et krav at alle endringer av forskrifter først må ut på lovpålagt høring før de kan vedtas av regjeringen. Dette vil også gjelde for et vedtak i Stortinget. Med innspillene vi nå har fått etter høringsrunden om forskriften til motorferdsel i utmark vil regjeringen nå starte dette arbeidet med en gang. Regjeringen sender på høring to forslag til forskriftstekst hvor begge fjerner kravet om 2,5km grensen. Det ene forslaget fjerner også fortrinnsvis bruk av leiekjøring, mens det andre beholder dagens bestemmelser om leiekjøring og med tillegg om fastsettelse av traseer og antall turer. Som stortingsrepresentanter fra Nordland er vi klare på hvilket alternativ vi foretrekker.

– Vi mener en oppmykning også rundt leiekjøring er det beste alternativet som gjør at man lokalt kan finne gode løsninger. Da vil det bli større kommunalt selvstyre og kommunene kan innta de begrensninger de måtte ønske selv. Det sier seg selv at behovet er ulikt rundt om i landet og da bør den endelige forskriften ivareta dette, skriver Høyres Jonny Finstad.

Ebbesen minnes tilbake til 2015 da Høyre/Frp-regjeringen leverte en lovendring for styrket lokalt selvstyre i det som heter «Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag». På den tiden var det ikke støtte i Stortinget fra andre enn Frp for en oppmykning av avstandskravet til 2,5km som ble foreslått av regjeringspartiene under behandlingen i Stortinget. At det nå er et bredt flertall for en endring og styrking av det lokale selvstyret mener vi er veldig gledelig, og synes det er bra at Senterpartiet og Arbeiderpartiet har endret syn i denne stortingsperioden.

– Vi vil også gi ros til våre kolleger på Nordlansbenken i denne saken og jobben som de har lagt ned i sine respektive partier. Det er ingen tvil om at endringen av flertallet på Stortinget har bidratt positivt til at regjeringen allerede nå starter arbeidet med forskriftsendringen, avslutter Ebbesen og Finstad.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken