Luleå tekniske universitet (LTU) har startet på et fireårig prosjekt. Formålet er å kartlegge hvordan malmkroppen i gruvene under Kiruna ser ut. Det melder universitetet på deres nettsider.

Prosjektet er i samarbeid med LKAB og beskrives som omfattende.

– Vi sammenstiller alle tilgjengelige data i en eneste modell for å få rede på hvordan berggrunnen ser ut på dypet, sier assisterende professor i malmgeologi Tobias Bauer ved universitetet.

Detaljert informasjon

Det var i 2018 at det kom fram at det blir tomt for malm raskere enn man forventet. De siste årene har LKAB satset mye på prosjektering for å sikre tilgangen på jernmalm.

Prosjektet for å kartlegge malmkroppen starter i høst. Hele Kiruna-området, fra Kurravaara til Kalixfossbroen skal kartlegges. Det skal brukes såkalt Common Earth modellering, noe som gjør det mulig å få fram detaljert informasjon om hvordan jordskorpen i Kiruna er bygget opp. Alle tilgjengelige data fra blant annet prøveboringer, Sveriges geologiske undersøkelse (SGU) og universitetets egen feltkartlegging skal sammenstilles i en felles 3D-modell.

Nytt i Europa

Tidligere har forskere ved LTU laget en 3D-modell av hele Skelleftefeltet, som har et 80-talls kjente malmkropper. Modellen for Kiruna-området blir mer omfattende. Den skal få fram hva som finnes under jorden helt ned til to kilometers dybde. Tobias Bauer sier til universitets nettsted at dette er helt nytt i Europa.

LKABs seksjonssjef for prospektering, Jan-Anders Perdahl, uttaler at 3D-modellen vil gjøre prosjekteringsarbeidet deres mer effektivt. Det gjør det også mulig å finne malm på store dyp.