I midten av neste måned er det avtalt møte mellom kommunen og fylkesråd for samferdsel om situasjonen for den rasutsatte bygda Beisfjord.

Det opplyser kommunalsjef og beredskapsansvarlig i Narvik kommune, Rolf M. Lossius.

Innesperret

På spørsmål om hva som er ønsket for Beisfjord, sett fra kommunen, svarer han:

– Det er bare to alternativer. Det er tunnel eller rasoverbygg.

– Det er de eneste permanente løsningene som kan fungere. Det finnes bare en samferdselsåre. Om beboerne blir sperret inne av ras, så vil de heller ikke ha atkomst med båt bestandig, påpeker han.

Fredag lå isen tykk helt ut til bommen på Fagernes. Det gjorde fjorden ufremkommelig for båter, liksom for å understreke kommunalsjefens poeng.

– Vi har ingen isbryter, og veivesenet har asfaltert igjen Beisfjordbrua slik at det er svært begrenset hvilke fartøy som kan ta seg inn i fjorden, minner han også om.

Omfattende

Lossius sier at som en del av beredskapsarbeidet burde kanskje også brua, med en svært lav seilingshøyde, vært tatt med i samtalene. Ettersom den er en del av E6, er den et ansvar for Statens vegvesen.

Lossius bekrefter at uansett løsning, enten vi snakker tunnel eller overbygg, er det snakk om svært omfattende arbeid som må gjennomføres.

Verdiskapning

Fra fylkeskommunen er det påpekt at det er begrenset med penger og svært stor rift om dem, og når Fremover spør hvorfor Beisfjord – etter Lossius' oppfatning – bør havne på toppen av denne lista, svarer han:

– De aller fleste andre samfunnene av samme størrelse som Beisfjord, vil ha flere samferdselsalternativ. Beisfjord er på størrelse med mange andre kommuner i Nordland, den har et svært kompetent næringsliv, og mange av de som bor der er ansatt i virksomheter i Narvik by og er avhengig av veien inn for å komme seg på jobb.

– Det er viktig for verdiskapningen at det er et tilbud som fungerer, fastslår Rolf M. Lossius.