– I dag er veien for smal og svingete til at det er mulig å transportere en transformator ut fra Ofoten transformatorstasjon og ned til landtak ved Sandvik, skriver Statnett i ei pressemelding.

Det er grunnen til at de nå gjør tiltak for å sikre beredskapen.

Fire punkter langs veien i Skjomen må utvides, ifølge Statnett: Ved Sandvika, Sandvikklubben, ved Stiberg og ved Fjellbu, nært stasjonen. Dette skal gjøres fra og med juni til og med september.

Statnett anslår at prosjektet vil koste 10 millioner kroner. A. Markussen AS har fått oppdraget med å utbedre veien.

– Avtale om arbeidene som skal utføres er inngått med Statens vegvesen, og Nordland Fylkeskommune, som nylig overtok ansvar for veien, er godt informert, avsutter pressemeldinga.

Les også: