Skal se nærmere på Taraldsvikjordet

Neste uke gjør politikerne i hovedutvalget for plan og utvikling i Narvik noe så uvanlig at de befarer et prosjekt som de ennå ikke vet hvordan er tenkt gjennomført.