Bonde får 300.000 til gårdsprosjekt

Får midlene fra Sametingsrådet.

DEL

Simon Pedersen har drevet med ammeku i tallefjøs i åtte år og legger nå om drifta for å kunne effektivisere og utvikle gården videre. Pedersen skal bygge om nåværende tallefjøs, som er en fjøsbygning uten gjødselkjeller, til fjøs med gjødselkanaler og kanalomrøring.

Det melder Sametingsrådet, som samtidig formidler at Pedersen får 300.000 kroner i tilskuddsmidler til prosjektet.

– Prosjektet vil øke produksjonen i bedriften og føre til økt verdiskaping i jordbruket i Skånland kommune, sier sametingsråd Silje Karine Muotka ifølge pressemeldingen.

Tilskuddet er bevilget fra tilskuddsordningen Primærnæringer. Målet for denne tilskuddsordningen er økt antall arbeidsplasser i primærnæringene innen 2025. I tilskuddene som går til jordbruk prioriteres i år ombygginger og tilbygg til eksisterende driftsbygninger, tilretteleggende tiltak og prosjekter som bidrar til rekruttering, høyere verdiskapning og utvikling av jordbruksnæringen, skriver Sametingsrådet.

– Jeg håper at tilskuddet fører til at familiens arbeidsplasser styrkes og det vil bli lettere for neste generasjon å overta drifta, sier Muotka ifølge presseskrivet.

Les også: Legger ned butikken og satser på bensinstasjonen i stedet

Artikkeltags