Disse tjente mest i 2018 i det som skal bli nye Narvik

Tirsdag morgen ble skattetallene for 2018 offentliggjort. På inntektstoppen er det flere endringer fra året før.