– En vinn-vinn situasjon for oss og studentene, sier underdirektør Torje Næsje i etaten til UiTs nettside.

De er alle ansatt i 30 prosent fast stilling som saksbehandler i Skatteetaten, samtidig som de tar sin bachelorutdanning i økonomi og administrasjon ved UiT i Narvik.

Kjempefornøyd

– Vi er kjempefornøyde! Ordningen med Skatteetaten er tilpasset studiene og eksamensperiodene våre – og gir oss samtidig relevant og dermed verdifull arbeidslivserfaring. I tillegg er vi blitt veldig godt mottatt og ivaretatt hos vår nye arbeidsgiver, sier studentene Camilla Johansson og Malin Grimestad Karlsen, som er to av de 12 nyansatte til UiTs nettside.

I Bergen gjorde Skatteetaten noe lignende våren 2022. Erfaringen derfra var så gode at de ønsket å ta med ordningen videre. Dermed ble det bestemt å opprette en studentpool også i Narvik, og da innen saksbehandling.

Derfor valgte de Narvik

Skatteetaten valgte Narvik av flere årsaker. De ønsket ikke å legge ordningen til en storby. Narvik er også en del av pilotprosjektet Statens hus.

Næsje forteller at i tillegger har Skatteetatens kontor i Narvik fått gode tilbakemeldinger på at de er flinke til å drifte på en rask og effektiv måte.

Stor fordel

Næsje er svært godt fornøyd med at de fikk 12 nye medarbeidere lokalt.

– For oss er det selvsagt en stor fordel å kunne bemanne opp i pressperiodene våre fra en studentpool. For studentene er det verdifullt å ta med seg jobberfaring som er direkte relevant for utdannelsen de tar, sier Næsje til UiTs nettside.

Studentene skal jobbe med generell saksbehandling og ha direkte kontakt med skattepliktige. Det er fleksibilitet som går begge veier i dette opplegget. Det betyr at arbeidstiden tilpasses perioder der Skatteetaten trenger ekstra støtte og motsatt – i perioder der studentene trenger tid til studier og eksamen tilpasses arbeidet til det.

Også assisterende instituttleder ved Handelshøgskolen campus Narvik, Hanna Persson, er strålende fornøyd.

– Vi synes jo det er helt fantastisk at våre studenter får denne muligheten av Skatteetaten. De aller fleste av våre studenter jobber ved siden av studiene, men det å kunne få en relevant arbeidserfaring og i tillegg ha en arbeidsgiver som legger så godt til rette for at man studerer, er jo utrolig positivt, sier hun til UiTs nettside.

Skatteetaten har i tillegg ansatt to studenter fra Det juridiske fakultet ved UiT i tilsvarende stillinger.