De er alle menn og leder regionens største bedrifter. Dette tjente de i fjor

Ingen kvinner blant lederne i Narvik-regionens største bedrifter.