Vi er glade for at planene om alkoholservering i nedre del av Narvikfjellet skaper debatt. Et skisted hvor det serveres alkohol kan oppleves som et mindre trygt sted å være for mange barn.

Den siste tiden har forslaget om utvidet alkoholservering på Narvikfjellet skapt debatt. Det er det god grunn til.

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at 90.000 barn har foreldre som drikker for mye. Mange av dem har matpakker som ikke blir smurt, treningsbagger som ikke blir pakket, og et hjem hvor de mangler trygghet. Og for mange av dem er idretten det fristedet de ikke finner hjemme. Det er en arena der de kan le og føle seg trygge. Og det er et sted de stort sett kan regne med å treffe trygge og forutsigbare voksne, både i bakken, i kafeen og i køen ved toalettet.

Planene om ytterligere en alkoholservering i Narvikfjellet kan gå ut over dette friminuttet barn trenger, og den beskyttelsen de har rett til. Ikke fordi ølserveringen nødvendigvis vil gjøre at mange drikker veldig mye alkohol, men fordi man setter den tryggheten som kjennetegner idretten for barna, på spill. Barn oppdager at voksne har drukket alkohol tidligere enn vi tror. Selv små endringer, som at man ler eller roper høyere enn man pleier, kan gjøre dem utrygge og redde.

Argumentene for å unngå mer alkohol i skibakken for barnas beste er mange. Vi tror ikke argumentene for at noen skal kunne ta seg en pils til er like gode. Derfor har vi en oppfordring:

La barna beholde bakken og området rundt som en trygg arena uten mer alkohol.