Skipet spyr ut røyk. Dette er forklaringen

Flere har lagt merke til Bergebulk skipet «Berge Kosciuszko» som ligger ved Skarveneskaia.