Vil legge ny vannledning i Skjoma

Vannkvaliteten fra Skjomdalen vannverk er for dårlig. Nå planlegges en ny forsyning med vannledning fra Elvegård til Stiberg og Gamnes. Antallet krysninger av Skjoma kan bli redusert fra fem til tre.