Flytter med «Skogøy» om hun blir slept til Svolvær

Skogøys venner håper at et gratis slep til Svolvær kan bli redningen når Riksantikvaren bare har bidratt med 900.000 kroner til den gamle lokalbåten.