Nordlys: – Vedkommende er smittet under en reise til Polen. Det er gjort testing, iverksatt isolasjon og ytterligere testing av nærkontakter finner sted. Den aktuelle arbeidstakeren har ikke vært på arbeidssted, han har ivaretatt karantene etter myndighetenes retningslinjer, opplyser Salangen kommune på sine nettsider.

I den aktuelle familien er det et skolebarn og et barn som går i barnehage. Alle nærkontakter, til sammen seks personer, er i karantene.

– Sannsynligheten for at barna har brakt smitte inn i skole eller barnehage med risiko for smittespredning til andre elever eller ansatte vurderes av kommunelegen som lav.

Les også:

For å få oversikt over situasjonen og forebygge smittespredning, har kommunens ledelse likevel besluttet at Salangen skole (grunnskolen) og Vasshaug barnehage holdes stengt torsdag 29. oktober i påvente av prøvesvar på tester av nærkontakter.

Testresultat skal foreligge torsdag kveld, og vil avgjøre om man også vil stenge skole og barnehage fredag 30. oktober.

Informasjon om dette vil bli lagt ut på kommunens nettsider og på Facebook.

Skolen sender ut SMS og du finner det på skolens hjemmeside klokken 22:00 torsdag kveld.

Kommunen beklager samtidig at denne beskjeden kommer sent.

– Om noen barn kommer på skolen eller i barnehage vil de bli ivaretatt og vi kontakter foresatte, opplyser kommunens krisestab.