– En skoledag som kan være avgjørende for Narviks fremtid

Tina Denstad, Svein Erik Kristiansen og Paul Rosenmeyer ber Narvik kjenne sin besøkelsestid når det skal avgjøres hvilket skoletilbud den videregående skolen skal ha.