Entreprenøren: – Nå er skolen lovlig høy

Den nye ungdomsskolen i Narvik har nå fått rett gesimshøyde, orienterer entreprenøren Hent i et brev til Narvik kommune.