Lærerne kan ikke gripe inn når elever barker sammen: – Politiet eneste maktmiddel

Før kunne lærere gripe inn og bruke den makten de måtte rå over. Slik er det ikke lenger.