Flyttet nettopp med kone og barn til Skjomen. Nå frykter han for fremtiden

Anser fremtiden til Skjomen som truet.