I 1954 sto den nye skolen i Bogen klar for å ta i mot de første elevene, men 2013 var det siste året med to skoler i Evenes. Bogen skole ble lagt ned, og de vel 50 elevene på barneskolen i Bogen ble flyttet og samlet på Liland barne- og ungdomsskole, nå Evenes skole, fra høsten samme år.

Nå skal det det siste kapittelet i skolens historie skrives; skolen skal rives og gi plass til nye aktiviteter.

– De fleste snakker om bolig

Fredag jobbet mannskaper fra Norsk saneringsservice med å tømme skolebygget for inventar. Mandag skal vinduene i den nedlagte skolen fjernes.

– Vi har i flere år forsøkt å gripe an skoletomta, forteller ordfører Terje Bartholsen.

– Først tenkte vi å få utbyggere til å konkurrere, men etter å ha rådført oss med kommuneadvokaten innså vi at det ville bli en for omfattende affære. Derfor gjør vi det på den enkle måten; vi river.

Når skolebygget i Bogen er fjernet starter et nytt reguleringsarbeid for området. I dag er tomta regulert til offentlige formål, men mest sannsynlig vil det ende med at tomta blir regulert til boligformål.

– De fleste snakker om bolig, men vi ønsker bred involvering når vi starter reguleringsarbeidet, sier Bartholsen.

– Et industriområde på tomta kan jeg ikke se for meg, legger han til.

– Kanskje den fineste beliggenheten i «byen»

Det som imidlertid allerede er klart er at det skal holdes av et område til en ny barnehage i Bogen – på skoletomta.

– Kan det da bli snakk om en ny felles barnehage for hele kommunen?

– Jeg har ikke hørt noen ta til orde for en felles barnehage. Vi trenger begge nå, og vi venter befolkningsøkning.

Bartholsen mener det i den sammenheng blir viktig å kunne tilby en barnehage både i Bogen og på Liland.

– Når vi ønsker nye innbyggere er ofte barnehage det alle viktigste – og at barnehagen ikke er for langt unna.

Arbeidet med å rive den gamle skolen i Bogen skal være ferdig før jul, og kontrakten for operasjonen har en verdi på 1,2 millioner kroner.

– Og blir det bygd boliger her, blir det kanskje den fineste beliggenheten i «byen», slutter ordføreren i Evenes.

Frykter ny bygdekrangel i Evenes