Dette innebærer strengere smitteverntiltak, men undervisningen kommer til å foregå på skolene i størst mulig grad.Skolene får knapt med tid på seg til å rigge om fra gult til rødt tiltaksnivå, siden beskjeden kom kvelden før skolestart etter juleferien. Likevel tror fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar, at dette kommer til å gå greit siden alle skolene har tiltaksplanene for rødt nivå klare.

Noen trenger tid

– De fleste skolene klarer nok å omstille ganske raskt, men det kan hende at noen skoler må ha litt tid på seg for å rigge om lokalene sine, og da er det enkelte skoler som vil ha full digital undervisning på mandag for å forberede rødt nivå. Jeg vil derfor oppfordre elever og foresatte til å følge med på informasjon om oppmøte og organisering av skoledagen, som kommer direkte fra skolene, sier Nina Ellingsen Høiskar i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune

Sosial avstand på fritidenFylkesdirektøren ser at det må gjøres tiltak for å få kontroll på smittespredningen i Norge, og kommer med en sterk oppfordring til alle elever ved de videregående skolene.

– Regjeringens tiltak når det gjelder sosial avstand på fritiden må vi alle følge opp disse kommende 14 dagene. Vi oppfordrer også til å benytte alternativ transport for dem som har mulighet til det, sier hun.

En avdeling stengt ut uka

Mens de andre skolene holder åpent med undervisning på skolen og rødt tiltaksnivå, er smittesituasjonen i Hamarøy slik at Knut Hamsun videregående skole, avdeling Oppeid, holdes stengt ut den kommende uken. Dette vedtaket ble gjort av smittevernmyndighetene i Hamarøy, i samråd med Nordland fylkeskommune.

– I Hamarøy jobbes det nå godt med å få kontroll på smittesituasjonen, og der skal vi som skoleeier bidra. Avdelingen i Leinesfjord vil drifte på rødt nivå på linje med de andre videregående skolene i fylket. Det er veldig viktig at alle bidrar til å begrense smitten, slik at vi kan opprettholde undervisning på skolen, både av sosiale og faglige grunner, sier Høiskar videre i pressemeldingen.