Skoler og barnehager må installere nettfilter

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Myndighetene har nå klar en veileder for hvordan skoler og barnehager skal skjerme barn og første- til fjerdeklassinger mot skadelig innhold på internett.

DEL

I kjølvannet av oppslag og informasjon om at barn i Norge eksponeres for porno, skremmende nyheter og voldelig innhold på nett, fikk Utdanningsdirektoratet (Udir) i oppdrag fra Stortinget å utforme veilederen som nå er klar til godkjenning hos Kunnskapsdepartementet.

Skole- og barnehageeier får ansvaret videre.

– Vi er veldig glad for at veilederen endelig er på plass. Den er nyansert og konkret både når det gjelder forebygging, skjerming og håndtering av tilgang til alvorlig skadelig innhold, sier faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten til NTB.

– Utfordringen er at kommunene i Norge er ulikt rustet til å følge opp det store ansvaret de har fått både når det gjelder å beskytte med filter, men også å lære opp ansatte og barn i digital dømmekraft og nettvett. Hvordan de ulike skolene løser dette i praksis vil derfor kunne være svært ulikt fra kommune til kommune, sier Tønnesen.

Foreldrenes ansvar og rett

Barnevakten, som er en stiftelse som gir råd om barn, unge og medier, mener det ideelle, fra et foreldreperspektiv, hadde vært et teknisk filter som kunne fungere nasjonalt for alle barnehage- og skoleeiere, og også på hjemmebane på skolens enheter.

Tønnesen mener også veilederen med fordel kunne ha vært formulert med noen flere «skal» og «må», i stedet for «kan» og «bør».

– Slik at det ikke er tvil om at man er forpliktet til å sikre utstyr og gi opplæring i digital dømmekraft, påpeker hun.

– Det positive er at foreldre nå kan vise til veilederen og forvente at skole- og barnehage jobber for å undervise, sikre og beskytte barn på nett i skoleregi, sier Tønnesen.

Fakta om veileder for skolefilter

* Da norske skoler begynte å dele ut nettbrett og andre datamaskiner, fikk elever svært mange steder fri tilgang til internett.

* Barna har sett skremmende eller ekle innslag ved uhell eller etter å aktivt ha søkt på nett.

* Våren 2018 bestemte Stortinget at det skulle lages nasjonale retningslinjer for et skolefilter.

* I juni 2019 ble Utdanningsdirektoratet (Udir) ferdig med en veileder for tiltak for å forhindre at de yngste barna blir utsatt for alvorlig skadelig innhold gjennom digitale enheter på skolen eller i barnehagen.

* Skadelig innhold tolkes som innhold som oppleves som sterkt følelsesmessig opprivende, er sterkt kognitivt forstyrrende for mindreåriges velbefinnende, nærgående skildringer av kjønnslig aktivitet, grov vold, annen svært forstyrrende eller skremmende tematikk, diskusjoner og illustrasjoner om selvskading, innhold eller måter for å bli veldig tynn, erfaringer med narkotika og metoder for å begå selvmord.

* Veilederen gjelder for levende bilder, illustrasjoner, bilder, spill, lyd og animasjoner.

* Litt enkelt sagt kan uønsket innhold filtreres bort på to måter: Man kan begrense i hver maskin, og man kan begrense på et overordnet nivå før signalene når fram til barnas maskiner, via skolens wifi.

* Barnehager, skoler og foreldre må fortsatt jobbe med nettvett hos barna, slik at de blir rustet til å håndtere situasjoner hvor de treffer på voksent innhold.

(Kilder: Barnevakten.no )

Ingen sovepute

Samtidig er det viktig å huske at filtre installert på skolens internett, ikke fungerer andre steder enn der. I veilederen gjøres det også oppmerksom på en rekke andre begrensninger ved tiltak. For eksempel vil ikke alle filtre installert på maskinen sjekke eposter. Andre hull er onlinespill, chatter, direktemeldinger og person-til-person-programmer.

Hvis innstillingene på de digitale enhetene er uten passord, kan barn med kompetansen enkelt gå inn og endre innstillingene.

I praksis er det nesten umulig å skjerme seg teknisk mot alt skadelig innhold. Det må mye nettvett til i tillegg.

Veilederen er tilgjengelig allerede nå, men det kan komme endringer, ettersom Kunnskapsdepartementet skal godkjenne heftet før den endelige teksten er klar. Deretter skal Udir spre veilederen til hele landet.

Mange strever

– Det kan også oppleves utfordrende at foreldre blir ansvarlige for trygg bruk av digitalt utstyr utlevert av skolen når det brukes på hjemmenettverkene utenom skoletid og i ferier, sier Tønnesen, som også tror mange foreldre strever med digital kompetanse.

Barnevakten ønsker å bidra til digital trivsel og tilrettelegging av godt hjem-/skolesamarbeid.

– Barnevakten har over fire millioner sidevisninger årlig på vårt nettsted som gir opplæring om nettvett, foreldreinnstillinger og så videre. Vi møter også 70.000 foreldre, lærere og barn årlig ansikt til ansikt i foredrag og skolebesøk. Dette viser at nettvett og digital dømmekraft er viktige temaområder som mange er opptatt av, sier Tønnesen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken