Skolestrukturen er allerede bestemt

Nye Narvik ungdomsskole.

Nye Narvik ungdomsskole. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Til rådmann, administrasjon, politikere og innbyggere i Narvik kommune: Det har blitt skrevet mange ord om skolestruktursaken i 2020. Vi er mange som engasjerer oss. Vi er også mange som ikke engasjerer oss. Det er mange som sier at det ikke er noen vits. Saken er allerede bestemt.

Dette er trist.

Samlet sier politikerne at de starter med blanke ark, at de ikke har bestemt seg. Noen av dem uttrykker samtidig sine personlige meninger om saken. Det seneste utsagnet er fra en politiker på folkemøtet i Bjerkvik mandag 12. oktober. Han sier at Bjerkvik skole har høyere kvalitet enn Ankenes skole, og at dette for han vil telle positivt for Bjerkvik i skolestruktursaken. Utsagnet begrunnes av egne erfaringer knyttet til egne barn som har vært elever ved begge skolene. Det er svært viktige avgjørelser som skal tas nå angående framtidig skolestruktur. Disse avgjørelsene bør tas basert på fakta og ikke personlige erfaringer når du sitter som politiker.

Mye av debatten dreier seg om den nye ungdomsskolen som nå er bygget, og som har plass til flere ungdomsskoleelever enn de som per i dag tilhører den skolekretsen. Den nye skolen løftes fram på grunn av den er ny og fin. Sammenlignet med de fleste andre skolebyggene i Narvik kommune er den det. Det jeg reagerer på, er at denne skolen i utgangspunktet skulle bygges for elevene som før tilhørte Parken og Framnes. Dette fordi det i 2017 ble vedtatt at ungdomstrinnene ved Ankenes og Bjerkvik skulle bevares. Så ble det likevel bestemt i etterkant av dette vedtaket at skolen skulle bygges større. Forklaringen her er at man fikk de ekstra klasserommene billig, og det ble blant annet sagt at voksenopplæringen og Narvik kulturskole skulle inn i bygget. Nå skal de ikke det likevel og det ekstra arealet blir brukt som en vektstang i skolestruktursaken.

Så til tross for at ingen har bestemt seg for noe, blir det poengtert, at de nå tomme arealene i den nye skolen må fylles av elever fra andre skoler for å forsvare størrelsen på bygget. Vi som i utgangspunktet har for store skoler og for få elever, bygger også nye bygg større enn behovet. Så enten var denne avgjørelsen lite gjennomtenkt, eller så var det noen som ikke ville bevare ungdomsskolestrukturen likevel.

Hvis det nå var lite gjennomtenkt, så syns jeg at det kan være verdifullt å bruke litt tid på å diskutere det som allerede er gjort. Selv om vi ikke kan endre akkurat den avgjørelsen. Dette er et argument som går igjen når det stilles spørsmål ved en del av de avgjørelsene som har blitt gjort i forkant av høstens struktursak. Dersom det nå var en litt forhastet og lite gjennomtenkt avgjørelse, er det kjempeviktig å erkjenne det. Da kan man gjøre det man kan for at de neste avgjørelsene skal være mer gjennomtenkte.

Høringsdokumentet som kom fra administrasjonen i Narvik kommune tidligere i høst nevner mange områder som det er viktig å ta hensyn til i forbindelse med struktursaken. Eksempler er helsefremmende skole, bærekraftig utvikling, barnekonvensjonen og pandemier. Ingen av disse er knyttet konkret til de ulike mulighetsstudiene. Da får de liten verdi. I mulighetsstudiene er det hovedfokus på vedlikeholdsetterslep på skolebyggene og elevtall. Disse tallene er stipulert, mange av de svært usikre og noen av de gir også feilaktige opplysninger. Dokumentene gir inntrykket av at det er disse tallene som skal danne grunnlaget for den avgjørelsen som skal tas. Jeg lurer på om det kommer oppdaterte vedlegg som også flere enn politikerne får se?

Jeg har flere ønsker til dere som leser dette innlegget. Jobber du i administrasjonen? Det mangler mye i dokumentene for at noen skal kunne ta en godt begrunnet avgjørelse på noe som helst. Er du politiker? Sørg for å stille gode spørsmål både til administrasjonen og oss andre slik at du vet at du har alle fakta på bordet når du tar din avgjørelse. Er du «bare» innbygger i Narvik kommune? Det er nå du må bry deg om det som skjer. Først når avgjørelsen er tatt, er saken bestemt.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken