Det er utfordrende nok å utøve normal troskap uten å bli utsatt for tilskuere klint inn mot vinduet

Av