– Som kjent har vi bygdegutter det til felles at vi verken er spesielt pene eller særlig intelligente, men vi kan rygge med henger

Av