Jeg har stor respekt for fagfolk. Når man omtaler noen som fagfolk er det gjerne som følge av at vedkommende har en eller annen form for utdanning innen faget. Her er det viktig å tenke gjennom begrepet og hva man legger i det. Jeg tenker man kan kalles fagmann som følge av lang og omfattende erfaring innen et fag til tross for manglende utdanning, noe som støttes i den realkompetansevurderingen vi har innen yrkesfagene. Man kan gå opp til fagprøve om man mangler formell utdanning i faget hvis man har tilstrekkelig erfaring og kompetanse. I dag har vi utdanninger innen de fleste yrker, noe som gjør at man lærer sitt fag både på skolen og/eller i bedrift. Å kunne et fag betyr også kunnskap om lover og forskrifter og disse endrer seg ofte. Dette betyr at fagfolk er det som følge av utdanning og/eller evnen til å følge med i utviklingen innen faget man har omfattende erfaring/utdanning i. Av dette følger at fagfolk uten utdanning er fagfolk fordi de har erfaring/realkompetanse og den nødvendige ydmykhet til å erkjenne at man stadig må lære noe nytt innen sitt fag.

Da tomta til hytta vår ble gravd ut, var det av en fagmann. Det å grave ut en tomt krever sin mann eller kvinne. Det er ikke bare kunsten å grave med maskin som gjør deg til fagmann. Jeg hadde stående tilbud om selv å bruke gravemaskinen på dager fagmannen ikke kunne, noe jeg benyttet meg av. Vi kan fort slå fast at jeg ikke er fagmann hva graving angår. En fagmann vet noe om hvor du skal gjøre av massene du graver opp med tanke på senere utnyttelse og for å unngå at de nevnte masser er i veien. Jeg visste lite om dette og strøk grundig på eksamen. Det ble for oss billigere å betale for fagmannen enn og drite seg ut på egen hånd.

Vedkommende som bygde hytta var meg selv. Alt fra støping av søyler, samt snekkerarbeide frem til ferdigstillelse er gjort på egen hånd, faktisk med hammer og håndsag og uten elektriske hjelpemidler. Hytta er fortsatt tett etter over 20 år, men en dyktig fagmann vil nok med rette le godt av noen av mine løsninger. I tillegg ville en fagmann ha bygd hytta fortere og sannsynligvis i sum billigere idet han ville gjort det riktig første gang og ikke stadig måttet gjøre det om igjen, som meg. Det at jeg har bygd en hytte, flere badstuer og verandaer gjør meg ikke til fagmann. Jeg er kun en fusker i faget. Jeg liker å snekre, men mangler fagkunnskap. Du bør ikke lytte til meg hva byggtekniske løsninger angår.

Livets skole er et begrep som har dukket opp de siste årene. Alle som har levd noen år har jo egentlig gått her, men begrepet brukes gjerne om og spesielt av mennesker uten utdanning, men som ser ut til å mene at det å ikke ha utdanning egentlig er den eneste virkelige kvalifikasjonen. Det å ha gått denne skolen gir et mandat til å kunne uttale seg skråsikkert om det meste. Det som ser ut til å være en fellesnevner her er den totale mangel på den før nevnte ydmykheten.

Har du gått Livets skole, beskjeftiger du deg ofte med alle problemene «den jævla regjeringa/kommunen» skaper og hvor enkelt de egentlig kan løses om regjeringen/kommunen bare ville høre på de som kan dette, altså eksperter fra Livets skole. For dem er det gjerne den virkelige skolen som representerer problemet. Folk med høyere utdanning latterliggjøres over en lav sko fordi disse angivelig ikke kan noe som helst om hvor skoen trykker, som de sier. Lærere er gjerne de dummeste. Her er det verdt å nevne at en av kvalifikasjonene for å komme inn på Livets skole er at man av ulike grunner ikke har lykkes i den vanlige skolen. Dette gjør at de plutselig er fagmennesker på hva som er problemet i grunnskolen. De vet jo at lærere er dumme siden de ikke evnet å få dem gjennom skolen på en god måte. Siden de selv har gått grunnskolen uten å lykkes kan de dermed alt om det skolefaglige.

Noen av dem kan helt sikkert mye om temaet også, men det er neppe som følge av sin eksamen ved Livets skole. Det vil nok heller være som et resultat av at de faktisk har lest seg opp og satt seg grundig inn i problemstillingene. Med andre ord har man her rett og slett benyttet seg av utdanning, noe som selvsagt står alle fritt, ja noen vil til og med si at det er beint fram intelligent. Mange ordentlige fagfolk vil for øvrig advare mot å tro at man får den nødvendige utdanning av forskere som kun har sine publiseringer på Facebook. Selv går jeg glatt i den fellen å råde til at man heller bør lytte til ordentlige forskere, sånne som faktisk vet hva de snakker om. Disse finnes oftest på andre plattformer, som bøker og seriøse nettsteder.

Summen av dette blir at om jeg politisk skal ta stilling til noe, synes jeg det er lurt å lytte til de som kan noe om det før jeg bestemmer meg. Alle skal ha rett til å ha sin politiske mening og gi uttrykk for den. Det er likevel forskjell på vektingen av meninger avhengig av den kunnskapen meningene støtter seg på. Kjernefysikere kan mer om kjernefysikk enn matroser. Matroser kan mer om båter enn kjernefysikere, og så videre. Selv kan jeg ingenting om kjernefysikk. Det samme gjelder rakettforskning, vindkraftteknologi og matrosfaget, her er jeg helt grønn. Skal jeg mene noe om disse tingene spør jeg fagfolk før jeg danner meg en oppfatning, skråsikker kan jeg ikke tillate meg å være siden jeg ikke er fagmann på området.

Kjernefysikk og vindkraftteknologi ut til å være pensum på Livets skole. Også pedagogikk og vanlige skolefag, ja alt egentlig, får man doktorgrad i ved denne skolen. Man skal ikke se ned på folk som ikke kan skille mellom og/å eller sliter med alminnelig grammatikk, man er ikke dårligere mennesker av den grunn. Intelligens kommer ikke av grammatisk kunnskap. Det er likevel grunn til å spørre om de dermed har faglig tyngde når de sier noe om undervisningen i for eksempel norsk på skolen. Ingen er diskvalifisert fra å mene noe om norsk litteratur, men dine synspunkter har gjerne litt mer vekt om du faktisk kan skrive og lese for å sette det på spissen. Eller for å bruke den gaven selvironi kan være: selv kan jeg gjerne ha sterke meninger om hyttebygging, men du bør definitivt ikke vektlegge mine meninger like tungt som en tømrer med 30 års erfaring. Det eneste faget du ikke får doktorgrad i ved livets skole er for øvrig selvironi.

Er du ekspert fra Livets skole, mener du at man skal lytte til fagfolk. Jeg kunne ikke være mer enig. Folk med skoene på vet jo hvor de trykker, skoene altså. Jeg spør med andre ord gravemaskinføreren, fagmannen, når jeg skal ha gravd en grøft. Jeg gjør tilsvarende når jeg vil ha lagt opp nytt rørsystem i huset eventuelt nytt sikringsskap, trenger å operere hjertet eller skiftet linser i øynene. Jeg spør fagfolk på området. Her er jeg og folk fra Livets skole helt på linje. Vi bør spørre fagfolk oftere.

Selv har jeg lang utdanning fra universitet innen pedagogikk og andre fag. Jeg har studert, jobbet og undervist innen fagene i ulike skoleslag siden 1987, herunder barneskole, ungdomsskole, folkehøgskole, videregående skole, jeg har liketil studert ved og senere undervist ved befalsskolen. Jeg har altså både faglig og erfaringsmessig bakgrunn når jeg uttaler meg om skole. Jeg er på alle mulige måter skolefagmann om du vil, på en god dag er jeg til og med ydmyk. Her skiller jeg meg fra de med Livets skole. De har vært elever på skolen og kan dermed dette mye bedre enn meg og andre med min bakgrunn. De vet jo hvor den fordømte skoen trykker. Ikke bare kan de det bedre, de gir seg selv retten til å latterliggjøre meg og andre fordi vi har akademisk bakgrunn. Jeg vet altså ikke noe om hvor skoen trykker selv om jeg har gått i den lengre enn de fleste.

Noe jeg ikke har er retten til å ta til motmæle mot karakteristikker gitt av mennesker med bakgrunn fra Livets skole. De eier retten til å latterliggjøre folk som har utdanning. Min dype og ektefølte respekt for fagfolk omfatter ikke mennesker fra Livets skole som lider sterkt under Dunning-Kruger-effekten. Den forbeholder jeg ekte fagfolk, fagfolk som innehar ydmykheten til å se at man stadig må lære noe nytt og forstår og aksepterer at folk med fagbakgrunn faktisk også gjelder mennesker med utdanning. Doktorene fra Livets skole gir seg selv retten til å forakte mennesker med utdanning og høylytt gi uttrykk for det. Akademikere må ikke finne på å ta til motmæle eller Gud forby; tulle med dem når de forsøker å fremstå som supereksperter. Da er man nemlig nedlatende.

Det er her vi kommer tilbake til den før omtalte klitoris. Jeg nevnte at forskningen fastslår at klitoris innehar rundt 10 000 nerver. Dette gjør den til et utrolig følsomt organ. Den er faktisk nesten like følsom som folk med doktorgrad fra Livets skole er når de opplever seg krenket i møte med motbør fra fagfolk.