Melder økende jordskredfare. Her er myndighetenes råd

RASFARE: På grunn av høye temperaturer og stor fuktighet i bakken øker faren for jordskred. Dette jordraset gikk over Beisfjordveien i 2010.

RASFARE: På grunn av høye temperaturer og stor fuktighet i bakken øker faren for jordskred. Dette jordraset gikk over Beisfjordveien i 2010. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tirsdag melder Meteorologisk institutt om økende fare for jordskred i Nord-Norge, herunder Narvik og Ofoten.

DEL

– Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Snøsmeltingen ventes å bli opp mot 20–30 mm/døgn. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy, heter det i varselet.

På Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nettside varsom.no varsles det at jordskredfaren for Narvik øker fra nivå en til nivå to på torsdag (Kristi himmelfartsdag).

Det er grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken som er høy på grunn av kraftig snøsmelting. Tidligere er det meldt at temperaturene denne uken kan komme opp imot 20 grader på det meste.

Forventer skred

– Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, skriver varsom.no.

I området med mer enn 40 til 50 centimeter snø er det fare for utløsning av sørpeskred. Disse skredene er betegnet som de aller farligste formene for skred og kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp.

– Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred, låter varselet.

Faren skal altså tilta torsdag morgen, og det ventes noen skredhendelser.

Hold deg unna

Av forventede konsekvenser heter det videre:

Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og deretter følge bekkeløp og bratte skråninger. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isgang.

Rådet myndighetene gir er å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. I tillegg oppfordres det til å holde vannveier og avløpsrør fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Artikkeltags