Gult skred nivå søndag og mandag

Artikkelen er over 2 år gammel

Yr.no og varsom.no melder om fare for flom- og jordskred.

DEL

Dette gir en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt, skriver Varsom.no. Gult nivå er det laveste av deres varslingsnivåer.

– Vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy etter mye snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30–50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred, skriver Varsom.no.

Faren øker søndag ettermiddag og minker igjen mandag kveld. Varselet gjelder Nordland og Troms.

Kan forekomme

Som konsekvens av dette ventes det noen skredhendelser.

– Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt, ifølge Varsom.no.

Rådet på varsling-siden er: «Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værmeldingen og -radaren, samt oppdateringer på varsom.no. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet skal renne unna.»

Artikkeltags