– Skredhendelser vil opptre med jevne mellomrom i dette området

Rapport slår fast at flere skred vil komme i den utsatte dalen.