Gå til sidens hovedinnhold

Skremselspropaganda fra Ap om Rødt, industrien og EØS

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran, varaordføreren i Vefsn og et lite hoff av EØS-vennlige partimedlemmer med posisjoner i fagbevegelsen på Helgeland, påstår usaklig at «Rødt er en katastrofe for industrien». Angrepet kommer fordi vi krever å styre sjøl, og setter norske arbeidstakeres interesser foran Brussel og arbeidsgiversidas behov. Men nå vet vi det. Mer skal det ikke til for å utløse et voldsomt angrep fra et Ap som heller burde slått katastrofealarm på egne vegne.

I motsetning til Ap har Rødt et tydelig politisk prosjekt. Arbeidermakt og folkevalgt styring vil alltid gå foran markedsstyring og konkurranseutsetting. Når vi krever full sjølråderett og kontroll over ressurser og viktige samfunnsområder som energipolitikk og arbeidsliv, samferdsel, digital infrastruktur, offentlig velferd med mere, så står Roma-traktaten i veien. Vi godtar ikke at folkestyret undergraves av de fire «friheter» EØS-avtalen bygger på, fri flyt av arbeid og kapital, varer og tjenester.

Det var EØS-avtalen som torpederte muligheten til å gi hjørnesteinsbedriften i Rana fordelen av lav arbeidsgiveravgift. Vi har i Norge et system med differensiert arbeidsgiveravgift, som skal kompensere for ulempene med lang avstand til markedene. Dette er god distriktspolitikk og har fungert godt. For godt, mente overvåkingsorganet ESA som bestemte at stålproduksjon skal betale full avgift, altså ei øking fra 5,1 til 14,1 prosent. Seinere har ESA bestemt at flere sektorer, blant annet kraftproduksjon og transporttjenester også skal betale full avgift.

Hvordan kan Ap skjønnmale ståa i industrien i Nordland, når siste tall fra Indeks Nordland viser at industriarbeiderne hos oss tjener 9 prosent mindre enn landsgjennomsnittet for yrkesgruppen? I tillegg har vi den største fraflyttinga i landet. Den samme indeksen viser at det er de industritunge regionene Ofoten og Helgeland som har lavest vekst i sysselsettinga. Vinneren er Lofoten, som har stor tilflytting av unge voksne, og høyest vekst i sysselsettinga. Dette er altså den samme regionen Nordland Arbeiderparti i en årrekke spådde nød og elendighet for om ikke oljeselskapene fikk slippe til. -Se til Helgeland, der ligger framtida! ropte oljelobbyen og Ap i kor og viste til Aker sine investeringer i Sandnessjøen.

Det er bare takket være ei massemobilisering av folk og oljemotstand at ikke flere livskraftige lokalsamfunn i Nordland har gått på ræv ved å omstille seg inn i denne solnedgangsnæringa Ap staket ut kursen for. Oljekrisa var et faktum lenge før koronaen. Bjørnar Skjæran må gjerne fremstille det som sin største politiske seier at det er drift ved Aker Solutions i Sandnessjøen i dag. Vi har ingen garanti for at det varer. Da Rødt i Stortinget stilte tilleggsforslag som ba regjeringa sikre at ikke Aker ble nedlagt, stemte Ap imot. Sammen med Frp og Senterpartiet sikret de oljeselskapene, Kjell Inge Røkke og hans Aker et kutt i selskapsskatten. En skattelette i milliardklassen som selv Høyre sa nei til. Slik fikk de investeringer i ulønnsomme eller i beste fall marginale feltutbygginger, og har med det utsatt problemet - ei stund til.

I Nordland har vi bitre erfaringer med Røkke, Aker og Arbeiderpartiet sin industribygging. De kommer i lag, og de kommer alltid i ly av en beleilig krise. De kommer når felleskassa står åpen for redningspakker. Og de kommer alltid i lag med den delen av fagbevegelsen det er minst motstand i. Toppledelsen og de partilojale. Slik låser de arbeidsfolk og hele lokalsamfunn fast i den industrielle kapitalistens forretningsstrategi.

Snart vil vi se Nordland Ap, Skjæran og Freyr kreve vindkraftutbygging på Sjonfjellet i Rana og Nesna. De vil forsøke å skyve hensynet til industrien foran seg, slik det ble gjort med Øyfjellet vindkraftverk, Eolus sin pågående rasering av Vesterfjellenei Vefsn.

EØS-avtalen og det europeiske energisamarbeidet fremmer slike totalt unødvendige utbygginger. Våre energiressurser får ikke lenger være et konkurransefortrinn for vår egen industri. Krafta er blitt en vare som skal omsettes i markedet til høystbydende. Fri flyt. Og slik blir det tilsvarende vanskeligere for oss i Rødt å sikre industristedene, trygge arbeidsplassene i den kraftforedlende industrien med langsiktige og tilpassede kontrakter på den vannkrafta som allerede er bygd ut. Derfor må EØS-avtalen bort, og erstatte med en ordinær handelsavtale som mange land har. Først da kan vi fritt utforme vår egen distriktspolitikk og energipolitikk.

Som Rødts førstekandidat i Nordland stemples jeg av Skjæran & Co som en kjent industrimotstander. Javel? Hadde det enda vært oljemotstander i LoVeSe eller vindkraftmotstander ville jeg tatt det som en hyggelig anerkjennelse for innsatsen i så mange folkelige kamper rundt om. Selv etter mange år med felles sak sammen med reindrifta og kystfiskerne for deres rettmessige plass og status som næringsutøvere i nordområdene, og fra sak til sak i allianse med fagforeninger, berørte næringsorganisasjoner og lokalbefolkning, har jeg til gode å møte en industrimotstander. Og jeg kjenner ingen i Rødt som er industrimotstandere. Tvert imot.

Men vi har reelle og økende konflikter mellom ulike næringsinteresser i nord. Det står næring mot næring. Der Arbeiderpartiet konsekvent tar standpunkt til fordel for utbyggerkapitalen, setter Rødt hensynet til de fornybare arbeidsplassene først. Slik vi gjør det ved å slå ring om fiskerinæringa når Ap vil bygge ned fiskefeltene utenfor Træna med statssubsidiert havvind. Hvis det er å være industrimotstander så lever jeg godt med det.

Nå er det på tide å klatre ned av Røkkes fang, slutte med selvskrytet, Skjæran! Vi har hørt og sett nok av slike «industrieventyr» i Nordland. I dag er det knapt noen i arbeidsdyktig alder som kan huske at Ap løftet arbeidsfolk, slik dere skryter av i angrepet på meg og Rødt. Det hjelper ikke med gamle historier fra styrhuset når skuta har feil kurs - og lekker som en sil.

Kommentarer til denne saken