Gå til sidens hovedinnhold

Skuffende om Nord-Norgebanen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I desember 2019 kom Jernbanedirektoratet med en utredning som konkluderte med at en jernbane mellom Fauske og Tromsø ville koste 100 milliarder kroner, og ville bety mye for næringslivet, og da spesielt for sjømatnæringen, og miljøet. Likevel mente de at en slik utbygging ikke ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Nylig la regjeringen og samferdselsminister Hareide frem NTP for 2022 - 2033. Prosjektet Nord-Norgebanen, dvs forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske og nordover, er bokstavelig talt helt fraværende. Regjeringen har ikke fulgt opp Jernbanedirektoratet i sitt forslag til NTP. Det er skuffende, men ikke overraskende.

Regjeringens politikk som omfatter Nord-Norge er preget av kramptrekninger. Nord-Norgebanen skal realiseres, om Erna og Hareide vil eller ikke. Høstens Stortingsvalg er derfor viktig med tanke på veien videre for Nord-Norgebanen.

Jernbane har et stort potensiale som gods- og persontransportmiddel, og det handler om å utnytte potensialet for hele landet - også for Nord-Norge.

Ikke før Nord-Norgebanen er realisert vil man kunne utnytte dette fullt ut.

Fordelen med gods på skinner er at man transporterer store mengder/volum over store avstander med lavt energibruk. Vi trenger derfor et effektivt jernbanenett som frakter gods sømløst og effektivt fra Nord-Norge og ut i Europa.

En Nord-Norgebane må være tilknyttet Ofotbanen i stor grad. I fjor startet CargoNet, i samarbeid med flere aktører, opp med såkalte sjømattog fra Narvik til Malmø, med hensikt å redusere transporttida for sjømat fra Nord-Norge og ut i Europa med 1-2 døgn.

Har man Narvik og Ofotbanen som utgangspunkt for fremtidens Nord-Norgebane, tilknyttet Fauske og Nordlandsbanen og videre nord til Tromsø - Alta - Lakselv, med sidespor til Harstad, vil man få et effektivt logistikknett for bla sjømat fra nord.

Da må jernbanen gjøres mer konkurransedyktig skal en fremtidig Nord-Norgebane kunne konkurrere med veitransport. Blant annet må godstog prioriteres for å få opp lønnsomheten på banen.

Vi må ikke glemme veinettet og lastebilnæringen i vår iver etter å få realisert jernbane i nord. Det trengs likevel et ekstra transportledd for å frakte gods til/fra jernbanen og ut til lager og butikker.

Lastebilnæringen må derfor omstille seg fra langtransport til nærtransport; til/fra bane.

En jernbanen vil kunne ha store klima- og miljøeffekter. Vi vil få en reduksjon av vogntog på norske veier, som handler om å øke trafikksikkerheten langs veiene, redusere veislitasjen og redusere klimagassutslippene i transportsektoren.

En opptrappingsplan for veivedlikehold av fylkesveiene må også prioriteres i større grad enn det regjeringen legger opp til i NTP 2022 - 2033, slik at veinettet er rustet for dagens og fremtidens transport og trafikk.

Kommentarer til denne saken